ေရြးခ်ယ္ခြင့္

သူငယ္ခ်င္းေရ...
နတ္ကနားစီးေနသူကုိ
ဆုိင္းတီးျပီးပင့္ေပးေနၾကမွေတာ့
တကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္အတၱေတြဟာ
အ၀တ္မပတ္ဘဲ-----------
ကျပရဲတာ မဆန္းပါဘူး။

"ဆႏၵကုိသိကၡာနဲ ့ထိမ္းပါ" တဲ့
အဲဒါကလဲ သူငယ္ခ်င္းေရ
ေငြျပန္မအမ္းခ်င္လုိ ့
စပယ္ယာေတြ ေရးထားတဲ့
ဘတ္စ္ကားထဲက စာသားတစ္ခုရယ္ပါ။

သူငယ္ခ်င္းေရ...
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တပံုတေခါင္းၾကီးေပးျပီး
လႊတ္ေတာ္တက္ အိပ္ေနတဲ့အမတ္ေတြထက္
ကာလကတၱားအိမ္ယာမဲ့ေတြရဲ့
မက္ေနတဲ့အိပ္မက္ကမွ
တုိ ့အတြက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါေသးတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေရ...
မင္းသားျဖစ္ခ်င္လုိ ့လဲမဟုတ္ပါဘူး
မျဖစ္ရလို ့ပတ္မၾကီးကုိထိုးေဖာက္မယ့္အထဲလဲမပါရပါဘူး...
ဒါေပမယ့္...
ဟန္ေဆာင္ေကာင္းရံုနဲ ့
ဇာတ္လုိက္ခန္ ့တဲ့ေခတ္က
အျခားကမၻာမွာေတာ့ ကုန္ျပီသူငယ္ခ်င္း။
Leave a Reply